Projekt

EN DEL AV

VÅRA UPPDRAG

Gävle Kommun, Tekniska kontoret

- Selggrens - äldreboende. Om- och tillbyggnad 70 milj.

- Sofiedalsskolan, låg- och mellan stadieskola, 35 milj.

- Staffansgården, förskola/daghem. Nybyggnad, 15 milj.

Gävle/Brf

Kv Lindansaren, bostäder 45 lgh. Nybyggnad 42 milj.

Gävle/Gävle Hamn

Lager/magasin för bly- och zinkslig. Nybyggnad, 15 milj.

Ett antal virkesmagasin.

Bollnäs/Fastighetsbolag

- Kv Oden, bostadshus 110 lgh. Nybyggnad, 140 milj.

- Kv Gutenberg, bostadshus 70 lgh. Nybyggnad, 80 milj.

Stockholm/Fastighetsbolag

Kv Koggen, Gröndal, bostadshus. Nybyggnad, 50 milj

Örebro/Fastighetsbolag

Verkstadshotell. Nybyggnad, 50 milj.

Malmö Kommun

Kv Flaggskepparen 7, västra hamnen. Nybyggnad flerbostadshus, äldreboende 55 lgh, 6 våningar.

Malmö Kommun

Malmö Airport, om-­ och tillbyggnad.

Malmö Kommun

Bladin-Gymnasiet, om- och tillbyggnad.

Söderhamns Kommun

Kv Enriset, nybyggnad äldreboende.

Östhammars Kommun

Österbybruk, nybyggnad bostäder, 50 lgh.

Gävle Kommun

Hedesunda, tillbyggnad av kontor, verkstad samt lager.

Landskrona Kommun

Kv. Engelbrekt, kontorsbyggnad.